MARS Polska
archiwum
Edek


najnowsza wersja - aktualizacja
pliki niezbędne do zaktualizowania aplikacji EDEK do najnowszej wersji - dla klientów, którzy już posiadają aplikację EDEK zainstalowaną na swoim komputerze
EDEK v. 2.45 aktualizacja

Plik Opis Data modyfikacji Ściągnij
EDEK 2.45 P03 - aktualizacja aplikacji (3,2 MB) aktualizacja aplikacji - info o dacie zamówień (zachowuje istniejącą baze danych), przeznaczona tylko dla wersji z poprzedniego okresu zamówień 2013-02-19 07:34:29 >>>
zamówienia P03 2013 aktualizacja druku zamówienia dla aplikacji EDEK 2013-02-19 07:34:29 >>>


najnowsza wersja - instalacja
pliki niezbędne do zainstalowania aplikacji EDEK - dla klientów, którzy instalują aplikację EDEK na swoim komputerze po raz pierwszy
EDEK v. 2.45 instalacja

Plik Opis Data modyfikacji Ściągnij
EDEK 2.45 P03 - instalacja aplikacji (4.1MB) pełna instalacja aplikacji na komputrze lokalnym (kasuje bazę danych i tworzy nową) 2013-02-19 07:34:29 >>>
MsAccess 97 Runtime (9 MB) instalacja MsAccess 97 runtime dla komputerów z zainstalowanym MsOffice 2000 lub MsOffice XP/2002 (1) przed instalacją proszę się zapoznać z problemami, które mogą wystąpić podczas instalacji oprogramowania, szczegółowy opis zamieszczono na płycie CD (2) aplikację proszę zainstalować w przypadku problemów z instalacją oprogramowania zamieszczonego na płycie CD >>>
instrukcja obsługi aplikacji (0.6MB) instrukcja obsługi aplikacji w formacie PDF instalowana automatycznie w katalogu aplikacji C:\MFP\EDEK\Doc\ >>>
pomoc instalacji (34 MB) plik zawiera dokumentację umożliwiającą rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się podczas instalacji MsAccess 97 Runtime; dodatkowo umieszczono w nim niezbędne biblioteki, które mogą być wymagane podczas pracy MsAccess 97 Runtime >>>


obraz CD pełnej wersji instalacyjnej
Archiwum zawiera spakowany obraz płyty CD. Po uruchomieniu pliku archiwum zostanie rozpakowane do wskazanego przez użytkownika katalogu. Najnowszą płytę instalacyjną otrzymujemy poprzez rozpakowanie archiwum głównego i zapisanie w nim do istniejącego podkatalogu o nazwie Edek ostatniej wersji instalacyjnej aplikacji, która była opublikowana na stronie.
EDEK v. 2.44 P11 2012 - płyta CD

Plik Opis Data modyfikacji Ściągnij
część 1 z 4 (5.5MB) plik zawiera wersję instalacyjną aplikacji EDEK v. 2.44 2012-10-07 13:32:32 >>>
część 2 z 4 (34MB) plik zawiera dokumentację umożliwiającą rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się podczas instalacji MsAccess 97 Runtime; dodatkowo umieszczono w nim niezbędne biblioteki, które mogą być wymagane podczas pracy MsAccess 97 Runtime >>>
część 3 z 4 (19MB) plik zawiera środowisko uruchomieniowe aplikacji (cz.1) >>>
część 4 z 4 (8MB) plik zawiera środowisko uruchomieniowe aplikacji (cz.2) >>>